ĪPAŠUMA PIRKŠANA ZIEMEĻKIPRAS TURCIJAS REPUBLIKĀ
(TRNC)

Īpašuma pirkšana TRNC var būt sarežģīta un apgrūtinoša tiem, kas nepārzina likumus un juridisko procedūru.


PİRKUMA PROCEDŪRA


NODOKĻI ATTIECĪBĀ UZ ĪPAŠUMA PIRKUMU

Jebkurā īpašuma pārdošanas un pirkšanas darījumā ir iekļauti četri galvenie nodokļi:

Kapitāla pieauguma nodoklis (Capital Gain Tax)

Kapitāla pieauguma nodokli (Stopaj), kas maksājams Nodokļu birojam, parasti maksā pārdevējs, lai gan puses to vienmēr var mainīt, skaidri nosakot pirkuma līguma klauzulu.

Nodokļu birojs prasa, lai pirms īpašumtiesību nodošanas tiktu uzrādīta pārdošanas līguma kopija. Tad tiek aprēķināts kapitāla pieauguma nodoklis, pamatojoties uz novērtēto īpašuma vērtību, un pašlaik tas ir 4%.

 

PVN (V.A.T)

Nodokļu birojs prasa, lai pirms īpašumtiesību nodošanas tiktu uzrādīta pārdošanas līguma kopija. Pēc tam tiek aprēķināts PVN, pamatojoties uz īpašuma līguma vērtību, un pašlaik tas ir 5%.

PVN maksājums ir atkarīgs no tā, vai darījums ir vai nav apliekams ar PVN.

Tas ir atkarīgs no tā, vai pārdevēju (personu, kurai ir īpašumtiesības uz īpašumu, ne tikai uz līguma īpašumtiesībām vai īpašuma valdīšanu) Nodokļu birojs uzskata par “profesionālu pārdevēju” (t.i., vai darījums ir komerciāla rakstura un vai ir peļņa). Ja pārdevējs tiek uzskatīts par profesionālu pārdevēju, darījums netiks aplikts ar PVN.

 

Maksa par pārskaitījumu (Purchase Procedure)

Pārskaitīšanas nodevas, kas jāmaksā zemesgrāmatas nodaļai tieši pirms īpašuma tiesību nodošanas, parasti maksā pircējs, un šobrīd tās ir samazinātas no 6% līdz 3% no novērtētās īpašuma vērtības.

Zemesgrāmata pirms īpašuma tiesību nodošanas izskatīs pirkuma līgumu, lai novērtētu īpašuma vērtību, un aprēķinās nodošanas maksu, pamatojoties uz novērtēto vērtību.

 

Zīmoga nodeva (Stamp Duty)

Zīmoga nodeva, kas ir jāmaksā nodokļu pārvaldei un tiek aprēķināta no īpašuma līguma vērtības. Parasti, zīmoga nodevu, apmaksā pircējs, lai gan to vienmēr var mainīt, pusēm vienojoties un skaidri nosakot Pirkšanas- pārdošanas Līgumā.

Visi pārdošanas līgumi ir jāreģistrē rajona Zemes Pārvaldē 21 dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas, un tagad ir obligāti jāmaksā Zīmoga nodeva ar likmi 0,5%, pirms var notikt reģistrācija.

 

Kā Advokāts var palīdzēt?

Sākotnējā sanāksmē ar advokātu viņš iegūs ziņas par īpašumu, kuru esat izvēlējies iegādāties, un apskatīs visus neoficiālos līgumus, ko esat noslēdzis ar pārdevēju par pirkuma cenu, maksājumu grafiku un visām pārdošanā iekļautajām lietām. Viņš paskaidros procedūru, kas jums būs jāievēro, ieskaitot nodokļus un nodevas, kas jums būs jāmaksā, un viņš var būt iesaistīts prkuma procesā jūsu vārdā, lai nodrošinātu, ka darījumi tiek veikti droši un efektīvi. Šis posms var ietvert arī pilnvaras saņemšanu no jums, lai nodrošinātu, ka advokāts var rīkoties jūsu vārdā, lai parakstītu dokumentus, ja ilgstoši neatrodaties Ziemeļkiprā.

Saskaņā ar jaunākajiem tiesību aktiem, advokātam pirms darba sākšanas jūsu vārdā būs jāpārbauda arī jūsu identitāte. Nepieciešami šādi personu apliecinoši dokumenti:

 • pilna pase / pilna vadītāja apliecība
 • nesens bankas izraksts / rēķins par komunālajiem pakalpojumiem (derīgs ne vairāk kā 3 mēnešus)

Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka saskaņā ar pašreizējiem naudas atmazgāšanas noteikumiem var būt nepieciešama papildu dokumentācija.

Advokāta pakalpojumu vispārējie principi ir šādi:

 1. Advokāts veiks zemesgrāmatas izpēti attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, lai apstiprinātu, ka pārdevējs ir reģistrēts kā nekustamā īpašuma īpašumtiesību īpašnieks, ka īpašumā nav nekādu arestu, maksu vai apgrūtinājumu. Viņš analizēs dokumentus un pārbaudīs, vai ir iegūtas attiecīgās būvatļaujas un apstiprinājumi.
 2. Lai aizsargātu jūsu tiesības un intereses, advokāts sagatavos Pirkšanas- pārdošanas līgumu, kas pielāgots jūsu īpašajām prasībām, norādot pārdošanas detaļas, izpildes datumus, maksājumu grafiku, kā arī visu armatūru un piederumus, abu pušu atbildību, kā arī naudas sodus un kompensācijas par noklusējumu. Līgums tiks iesniegts jums un pārdevējam pārskatīšanai, un, ja abas puses būs apmierinātas ar tā saturu, līgums tiks parakstīts.
 3. Kad advokāts būs apmierināts ar izpētes rezultātiem un līgums būs parakstīts un apmainīts, viņš reģistrēs līgumu rajona Zemesgrāmatu nodaļā. Obligāti ir jāreģistrē visi nekustamā īpašuma pirkšanas-pārdošanas līgumi rajona Zemesgrāmatu nodaļā 21 dienas laikā pēc līguma parakstīšanas un jāmaksā zīmoga nodeva pēc likmes 0,5% no īpašuma vērtības pirms reģistrācijas. Līguma reģistrēšana nodrošina, ka jūs esat pasargāts no tā, ka  īpašums var tikt pārdots vai nodots trešai personai, un no jebkādiem turpmākiem īpašumtiesību aizturēšanas gadījumiem.
 4. Saskaņā ar TRNC likumiem, iedzīvotajiem, kas nav TRNC pilsoņi, ir tiesības vienlaikus iegūt īpašumtiesības tikai uz vienu īpašumu, nepārsniedzot 5 ziedojumu platību vienai ģimenei, ar nosacījumu, ka īpašums sastāv tikai no viena mājokļa un īpašums ir pabeigts pārrakstīšanas laikā (ja vien jūs neesat izveidojis savu uzņēmumu vai kopuzņēmumu ar vietējo pilsoni). Ziemeļkipras Turcijas Republikas (TRNC) likums par nekustamā īpašuma iegādi un ilgtermiņa nomu (ārzemniekiem) (52–2008) prasa, lai ikviens pilsonis, kas nav TRNC pilsonis, pirms īpašuma īpašumtiesību iegūšanas saņem TRNC Ministru padomes pirkuma atļauju. Īpašumu var reģistrēt uz viņu vārda. Advokāts pieprasīs pirkuma atļauju jūsu vārdā un sekos lūgumrakstam, līdz process  būs pabeigts.
 5. Ministru padome veiks attiecīgas izpētes, tostarp sauszemes, militāros un imigrācijas dienestos. Ministru padomei arī jāpārliecinās, ka jums ir labs raksturojums un jums nav sodāmības. Ar šiem nosacījumiem tiek piešķirta apmierinoša pirkuma atļauja. Advokāts jums paziņos, tiklīdz jūsu atļauja būs piešķirta, un aizpildīs nepieciešamās Zemesgrāmatas novērtējuma veidlapas. Nodokļi tiks samaksāti, un advokāts pēc tam uzsāks īpašuma tiesību nodošanu uz jūsu vārdu.

Pirkšanas atļaujas iegūšana ir ilgstoša procedūra, un tā var ilgt pat divus gadus vai ilgāk, taču tas nenozīmē, ka pēc līguma apmaiņas jūs nevarēsiet pārņemt savā īpašumā jauno īpašumu.


BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR ĪPAŠUMA PIRKŠANU TRNC


Es neesmu TRNC pilsonis, bet es vēlos iegādāties divus īpašumus TRNC. Kā es to varu izdarīt?

Jūs varat parakstīt abu īpašumu pārdošanas līgumus uz sava vārda; tomēr jūs varat pieteikties tikai uz viena īpašuma pirkšanas atļauju un iegūt īpašumtiesības uz to. Tādēļ, jums būs nepieciešams atrast kandidātu (šai personai būtu jābūt jūsu draugam vai radiniekam vai kādam, kuru jūs pazīstat un uzticaties), lai veiktu īpašumtiesību reģistrāciju uz īpašumu, vai jums būs nepieciešams izveidot TRNC uzņēmumu. Lūdzu lūdziet savam advokātam sīkāku padomu par uzticību un uzņēmumiem.


Vai mēs ar dzīvesbiedru varam iegādāties vienu īpašumu katrs?

Nē. Vīrs un sieva tiek skaitīti kā viena mājsaimniecība, un pašreizējie īpašuma ierobežojumi ir – viens īpašums katrai mājsaimniecībai.


Vai mēs ar dzīvesbiedru varam iegādāties vienu īpašumu katrs?

Šim procesam var būt vajadzīgs laiks, un pašreizējie aprēķini ir aptuveni divi gadi. Process ietver izpēti no Zemesgrāmatas, Imigrācijas un Militārā dienesta. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai pieteiktos atļaujai iegādāties nekustamo īpašumu, jums būs jāuzrāda jūsu valsts Sodu reģistra biroja izziņa.


Vai man jāgaida pirkuma atļauja, pirms es varu pārcelties uz savu īpašumu?

Nē. Kad jūsu īpašums ir pabeigts, jūs varat pārņemt savu īpašumu un tajā pārcelties. Pēc pirkšanas-pārdošanas līgumu apmaiņas starp pusēm, un reģistrējot īpašumu Zemesgrāmatā, jums tiek piešķirtas īpašuma tiesības, pamatojoties uz līgumu. Līguma reģistrēšana nodrošina jūsu īpašuma aizsardzību, lai tas netiek pārdots vai nodots trešajai personai, kā arī nodrošina jebkādas īpašuma drošības intereses.


Vai es varu pārdot savu īpašumu, pirms esmu saņēmis pirkuma atļauju?

Tas ir atkarīgs no jūsu līguma pārdošanas noteikumiem. Jūsu advokāts vienmēr mēģinās vienoties ar pārdevēju, lai ievietotu klauzulu, kas ļauj jums pārdot īpašumu pirms īpašuma tiesību iegūšanas. Advokāts vienkārši sagatavo līguma nodošanu, kas jāparaksta starp jums, pārdevēju un jaunajiem pircējiem, visas jūsu tiesības un pienākumus, kas izriet no līguma, piešķirot jaunajam pircējam.


Kādi nodokļi ir jāmaksā par pirkumu un kad tie ir jāmaksā?

Nodokļi, izņemot Zīmoga nodevu, kas jāmaksā 21 dienu pēc Līguma datuma, parasti ir jāmaksā tieši darījuma beigās pēc pirkuma atļaujas piešķiršanas un īpašumtiesību nodošanas uz jūsu vārdu. Tomēr daži pārdevēji pieprasa samaksāt PVN par pārdošanas cenu īpašuma valdīšanas nodošanas dienā.


Nodokļu likmes ir šādas:

 • Zemesgrāmatas nodošanas maksa -3%
 • PVN -5%
 • Zīmoga nodeva -0.5%

 

UZTURĒŠANĀS ZIEMEĻKIPRAS TURCIJAS REPUBLIKĀ

Tā kā TRNC nepiemēro Eiropas Savienības likumus un noteikumus,  Eiropas Savienības pilsoņiem joprojām ir jāievēro uzturēšanās kārtība tāpat kā citiem pilsoņiem. ES pilsoņiem nav automātisku uzturēšanās un darba tiesību TRNC.

Ikreiz, kad persona ierodas TRNC, viņu pase tiek apzīmogota ierašanās vietā, un tas dod šai personai tiesības palikt TRNC uz laiku, kas norādīts tūristu vīzā (parasti trīs mēnešus), nestrādājot. Pēc šī perioda beigām šai personai ir jāatstāj TRNC vai tai piemēro lielas soda naudas par Turcijas likumu pārsniegšanu, tādējādi apgūtinot turpmāko tūristu vīzu iegūšanu. Tiem cilvēkiem, kuri vēlas uzturēties TRNC ilgāk nekā atļauj tūristu vīzu periods, jāsaņem uzturēšanās atļauja. Lai to iegūtu, pirmā apmeklējuma vieta ir vietējās policijas iecirkņa imigrācijas nodaļa. Jums policijai būs jāuzrāda šādi dokumenti:

 • Pases oriģināls un fotokopija
 • Ja jums ir īpašuma tiesības uz jūsu vārdu, īpašumtiesības (oriģināls) un fotokopija. Ja esat iegādājies īpašumu saskaņā ar pārdošanas līgumu, bet vēl neesat saņēmis īpašuma īpašumtiesības, pirkuma līgumus (oriģinālus) un fotokopiju. Ja jūs dzīvojat īrētā mājoklī, īres līgums (oriģināls) un fotokopija.
 • Jūsu vietējā ciema priekšnieka (Muhtar – turku valodā) vēstule, kurā teikts, ka jūs dzīvojat viņa ciematā. Šo vēstuli turku valodā sauc par Ikametgah Belgesi. Muhtaru parasti var atrast ciemata centrā, kur dzīvojat, netālu no vietējās pašvaldības ēkas (turku valodā – Belediye) vai Pasta nodaļā.
 • Bankas dokumenti, kas parāda, ka jums ir TRNC bankas konts, kurā ir pietiekami daudz līdzekļu vai regulāri ienākumi, lai jūs varētu sevi uzturēt TRNC bez darba.
 • 2 pases fotogrāfijas
 • 6 TL zīmogi (Damga Pulu – turku valoda) (nepieciešamais daudzums nemitīgi mainās, tāpēc, ja būs nepieciešami vēl citi zīmogi, jums vajadzētu veikt nepieciešamo zīmogu izpēti).

Tad policija jūs nosūtīs uz veselības pārbaudi Lefkosa Valsts slimnīcā vai tagad ir noteiktas klīnikas, kurām ir licence veikt šo darbu. Tests pārbaudīs infekcijas slimības, piemēram, HIV, hepatītu un TB. Pēc tam, kad būsit veicis veselības pārbaudi, jūs saņemsiet rezultātus un neatvērti tos nogādāsiet Imigrācijas birojā Lefkosā, lai uzturēšanās atļauja tiktu apzīmogota jūsu pasē. Imigrācijas biroju turku valodā sauc par Muhaceret Dairesi.

Ir svarīgi atzīmēt, ka uzturēšanās atļauja dod jums tiesības dzīvot tikai TRNC. Tas nedod jums tiesības strādāt vai dibināt uzņēmējdarbību TRNC. Lai veiktu šīs darbības, jums būs nepieciešama vai nu darba atļauja, vai arī atļauja uzņēmuma dibināšanai. Uzturēšanās atļauja ir derīga 1 gadu. Tas katru gadu jāatjauno, ievērojot to pašu procedūru (izņemot pārbaudi slimnīcā).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka bērniem līdz 18 gadu vecumam nav nepieciešama uzturēšanās atļauja. Tas attiecas tikai uz pieaugušajiem. Tāpēc ģimenēm, kas pārceļas uz TRNC, uzturēšanās atļauja jāpiesaka tikai pieaugušajiem ģimenes locekļiem. Nepilsoņiem, kuri TRNC dzemdē bērnu, būs jāpaziņo vēstniecībai vai savas izcelsmes valsts konsulātam par bērna piedzimšanu, un, tiklīdz tas ir izdarīts un vēstule ir saņemta no vēstniecības vai konsulāta, viņiem būs jāpiesakās rajona birojam (turku valodā Kaymakamlik), lai reģistrētu bērna dzimšanu.

Kļūt par TRNC pilsoni ir sarežģītāk. Pilsonība tiek piešķirta visām personām, kuru māte vai tēvs ir Kipras turks, vai personām, kuras apprecējušās ar Kipras turku. Šobrīd Parlamentā ir jauns likums, kas atļauj ārvalstu pilsoņiem kļūt par TRNC pilsoņiem pēc 10 gadu uzturēšanās TRNC.